Ομιλία της Δρ. Έφης Π. Μάρκου στο δερματολογικό συνέδριο «11ες Αττικές Δερματολογικές Ημέρες».