Δερματολόγος Ιωάννινα - Δερματολογικό Ιατρείο Έφης Π. Μάρκου

Derma

Home Όροι Συμμετοχής Giveaway DERMAFRAG

Όροι Συμμετοχής Giveaway DERMAFRAG

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού Giveaway. Η εταιρεία Derma Photobiology Lab (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό  Giveaway με τίτλο “DERMAFRAG – Υδροαπόξεση & Mεσοθεραπεία hydra-facial”.  (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου https://www.instagram.com/derma_ioannina_drmarkou/
 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και είναι άνω των 18 ετών.
 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
 4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 21/09/2022 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και τις 02/10/2022 ώρα 23:59 μ.μ.(περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού Giveaway»). Ο Διοργανωτής δύναται με σχετική ανακοίνωση στο Διαδικτυακό τόπο να τροποποιεί τη Διάρκεια του Διαγωνισμού Giveaway.
 5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Giveaway. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό  Giveaway θα πρέπει να κάνουν α) Follow στη σελίδα https://www.instagram.com/derma_ioannina_drmarkou/ β) comment στο ανακοινωτικό ποστ του giveaway που θα αναρτηθεί στις 21/09/2022.

Τα δεδομένα τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό  Giveaway και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό  Giveaway βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού Giveaway . Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση του ιδίου, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, ενώ ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να αλλάξει, μεταποιήσει οποιοδήποτε σχόλιο σε περίπτωση που χρειαστεί.

 1. Δώρα. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Giveaway “DERMAFRAG – Υδροαπόξεση & Mεσοθεραπεία hydra-facial”

Η Δρ. Έφη Π. Μάρκου σου προσφέρει την πιο αποτελεσματική θεραπεία καθαρισμού Hydrafacial για ένα ενυδατωμένο και λαμπερό δέρμα προσώπου, με ανώδυνο τρόπο και άμεσα αποτελέσματα. Το καλύτερο δώρο για το πρόσωπο σου μετά το καλοκαίρι!

Τελειώνει το καλοκαίρι και ξέρεις ότι χρειάζεσαι κάτι αποτελεσματικό για το πρόσωπό σου. Μη σπαταλάς χρόνο και κόπο.  Δρ. Έφη Π. Μάρκου σου προσφέρει την πιο αποτελεσματική  θεραπεία καθαρισμού Hydrafacial για ένα ενυδατωμένο και λαμπερό δέρμα προσώπου,  με ανώδυνο τρόπο και άμεσα αποτελέσματα. Το καλύτερο δώρο για το πρόσωπο σου μετά το καλοκαίρι!

2 βήματα αρκούν για να κερδίσεις:

Αρκούν μόνο δύο βήματα για να το αποκτήσεις:

Κάνε follow το @derma_ioannina_drmarkou στο instagram.

Κάνε tag 2 φίλες σου ως comment εδώ.

Τα δώρα είναι προσωπικά. Οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα.

 1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού Giveaway. Οι νικητές θα ανακηρυχθούν από τον Διοργανωτή μετά την οριστική λήξη του διαγωνισμού στα γραφεία του Διοργανωτή στις 03/10/2022 στις 12:00 το μεσημέρι. Στην εν λόγω συνάντηση/απόφαση για την ανάδειξη των νικητών θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω.
 2. Ενημέρωση για την κατακύρωση. Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού  Giveaway θα ανακοινωθούν στο Διαδικτυακό Τόπο το Διοργανωτή μέσα από ειδική ανάρτηση. Σε περίπτωση μη εύρεσης νικητή, ο Διοργανωτής δύναται να διαθέσει τα Δώρα κατά την απόλυτη κρίση του. Για την ενημέρωση  o Διοργανωτής δύναται να αποστείλει μήνυμα στους νικητές ενώ απαιτείται η απάντηση των νικητών και η αποστολή των στοιχείων του παραλήπτη.
 3. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου. Επιπλέον ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στο διαδικτυακό τόπο καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, οι συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται στον Διοργανωτή μέσω του email: effie.markou@hotmail.com.
 4. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή https://dermatologia.com.gr/.
 5. Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού Giveaway και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
 6. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όλων των παρόντων όρων.
Translate »